Miesięczne Archiwum: kwiecień 2018

Śluby chrześcijańskie

Ceremonia ślubna u Chrześcijan Większość kościołów chrześcijańskich udziela jakiegoś rodzaju błogosławieństwa małżeństwu; ceremonia ślubna zazwyczaj zawiera pewnego rodzaju zobowiązanie społeczności do wspierania związku pary. Ślub kościelny jest ceremonią pod przewodnictwem chrześcijańskiego kapłana lub pastora....

Tradycja ślubna

Charakterystyka ślubu Ceremonia inaugurująca połączenie się dwóch osób w związek małżeński jest powszechnie określana słowem ślub. Tradycje i zwyczaje ślubne różnią się znacznie między kulturami, grupami etnicznymi, religiami, krajami i klasami społecznymi. Większość ceremonii...