Śluby chrześcijańskie

Ceremonia ślubna u Chrześcijan

Większość kościołów chrześcijańskich udziela jakiegoś rodzaju błogosławieństwa małżeństwu; ceremonia ślubna zazwyczaj zawiera pewnego rodzaju zobowiązanie społeczności do wspierania związku pary. Ślub kościelny jest ceremonią pod przewodnictwem chrześcijańskiego kapłana lub pastora. Ceremonie opierają się na nawiązaniu do Boga i często są wcielane w inne ceremonie kościelne, takie jak Msza św. Zwyczaje mogą się znacznie różnić w zależności od miejsca odprawiania ślubu, obejmują one często wesele oraz uroczyste wręczanie prezentów i składanie życzeń państwu młodym zwykle przed świątynią po zakończonej ceremonii. W Kościele rzymskokatolickim małżeństwo jest uważane za jeden z siedmiu sakramentów, którym małżonkowie obdarowują się nawzajem przed kapłanem i członkami społeczności którzy są świadkami. Podobnie jak w przypadku wszystkich sakramentów, jest on postrzegany jako ustanowiony przez samego Jezusa (zob. Ewangelia Mateusza 19: 1–2, Katechizm Kościoła katolickiego § 1614–1615). We wschodnim Kościele prawosławnym jest to jedna z tajemnic i jest postrzegana jako specjalne święcenia i posługa. Natomiast na przykład ceremonia ślubna chrześcijan z Saint Thomas, etno-religijnej grupy chrześcijan w Indiach, zawiera elementy z hinduskich, żydowskich i chrześcijańskich ślubów.

Śluby u Metodystów

„Porządek służby małżeńskiej” w Metodystycznej Księdze Kultu dla Kościoła i Domu (1965), określa znaczenie poradnictwa przedmałżeńskiego, stwierdzając, że „kaznodzieja jest pilnie nakłaniany do pouczania tych, którzy proszą go o przyszłe małżeństwo, aby wzbudził w chrześcijaninie docenienie znaczenia świętej posiadłości, do której starają się wejść ”. W Wolnym Kościele Metodystycznym i Afrykańskim Kościele Episkopalnym Metodystów, znajdującymi się poza Światową Radą Metodystyczną można spotkać odczytywanie swego rodzaju zapowiedzi zawarcia małżeństwa przed każdym ślubem. Służba małżeństw chrześcijańskich zawiera elementy standardowej liturgii celebrowanej w Dniu Pańskim, a także inne elementy charakterystyczne dla tej Mszy: wejście, modlitwa otwarcia, czytanie Starego Testamentu, Psalmów, czytanie Nowego Testamentu oraz czytanie Ewangelii, kazanie, recytacja jednego z ekumenicznych wyznań, modlitwy wiernych, ofiarowania, deklaracji mężczyzny i kobiety, czasami odpowiedzi rodziny i obecnych, wymiany ślubów, błogosławieństwa i wymiany pierścieni, w końcu deklaracja małżeństwa oraz celebracja Eucharystii i Błogosławieństwa od kapłana. Na koniec zaproszeni goście, zwykle udają się na wesele w celu uczczenia zawartego małżeństwa.

 

You may also like...